Monthly Archives: februarie

United Business Center susține protecția mediului înconjurător și își încurajează partenerii să fie responsabili față de mediu. Inspirați de realitatea occidentală în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, UBC Iași s-a asigurat că dotările din ansamblul său corespund normelor europene către care tind. La parterul clădirilor se găsesc urne speciale de colectare a becurilor, bateriilor și deșeurilor de

read more