• Conform Legii cadru a deșeurilor fiecare persoană juridică este obligată să dețină evidențe privind gestionarea deșeurilor pe coduri de deșeuri conform Catalogului European al Deșeurilor, deci inclusiv pentru DEEE rezultate din activitatea proprie.
  • Acest registru se ține lunar și se raportează anual.
  • Pentru DEEE trebuie evidențiate generările, stocurile și predările către valorificare. În caz contrar, în cazul nedeținerii registrului ce reflectă gestionarea internă a deșeurilor, inclusiv DEEE, amenda poate fi cuprinsă între 15.000 și 30.000 lei.

Pentru a vă îndeplini cu ușurință obligațiile legale și administrative șiîn vederea evitării acestor neajunsuri, vă supunem atenției serviciul nostru destinat colectării și introducerii în procesul de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Standardele Europene de reciclare.

Prin colaborarea cu noi veți beneficia gratuit de următoarele servicii:

  • preluarea gratuită spre casare a deșeurilor din echipamente electrice, electronice și electrocasnice, direct de la sediul dvs., pe bază de proces verbal de casare
  • preluarea gratuită de la domiciliul angajatilor dvs. a echipamentelor mari și voluminoase
  • servicii gratuite în procesul de preluare a DEEE, documentația pentru încărcare-descărcare și transport deșeuri periculoase/nepericuloase (în conformitate cu legislația în vigoare) și asigurarea /dovada că deșeurile preluate vor fi reciclate de către un operator autorizat

  • crearea unei infrastructuri destinate colectării la sediul dvs a acestui tip de deșeuri – prin intermediul unui container de colectare special construit pentru baterii, neoane/ becuri și DEEE mici, împreună cu un set de materiale informative (pliante)
  • implicarea voluntară, la cerere, a dvs. și a angajaților dvs., în programe de responsabilitate socială, ce oferă posibilitatea de a promova imaginea dumneavoastră în calitate de partener al unor proiecte educative, de educație de mediu.