• Conform Legii cadru a deșeurilor fiecare persoană juridică este obligată să dețină evidențe privind gestionarea deșeurilor pe coduri de deșeuri conform Catalogului European al Deșeurilor, deci inclusiv pentru DEEE rezultate din activitatea proprie.
  • Acest registru se ține lunar și se raportează anual.
  • Pentru DEEE trebuie evidențiate generările, stocurile și predările către valorificare. În caz contrar, în cazul nedeținerii registrului ce reflectă gestionarea internă a deșeurilor, inclusiv DEEE, amenda poate fi cuprinsă între 15.000 și 30.000 lei.

Pentru a vă îndeplini cu ușurință obligațiile legale și administrative șiîn vederea evitării acestor neajunsuri, vă supunem atenției serviciul nostru destinat colectării și introducerii în procesul de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Standardele Europene de reciclare.

Prin colaborarea cu noi veți beneficia gratuit de următoarele servicii:

  • preluarea gratuită spre casare a deșeurilor din echipamente electrice, electronice și electrocasnice, direct de la sediul dvs., pe bază de proces verbal de casare
  • preluarea gratuită de la domiciliul angajatilor dvs. a echipamentelor mari și voluminoase
  • servicii gratuite în procesul de preluare a DEEE, documentația pentru încărcare-descărcare și transport deșeuri periculoase/nepericuloase (în conformitate cu legislația în vigoare) și asigurarea /dovada că deșeurile preluate vor fi reciclate de către un operator autorizat

  • crearea unei infrastructuri destinate colectării la sediul dvs a acestui tip de deșeuri – prin intermediul unui container de colectare special construit pentru baterii, neoane/ becuri și DEEE mici, împreună cu un set de materiale informative (pliante)
  • implicarea voluntară, la cerere, a dvs. și a angajaților dvs., în programe de responsabilitate socială, ce oferă posibilitatea de a promova imaginea dumneavoastră în calitate de partener al unor proiecte educative, de educație de mediu.

Pentru programarea preluării deșeurilor de echipamente electrice și electronice precum și pentru alte informații despre serviciile noastre vă rugăm să ne contactați pe urmatoarele coordonate: office@ecoarena.ro sau la telefon 0764.399.399.