stagiu practica

La invitația d-nei șef lucrări dr. ing. Petronela Cozma am avut deosebita plăcere de a interacționa cu studenții din anul II, specializarea Ingineria Mediului, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Am dezbătut problema gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice și efectele asupra mediului înconjurător, oferind soluții pentru ca acestea să ajungă în

read more

Un parteneriat de succes Parteneriatul dintre ECOarena și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi reprezintă un câștig enorm pentru studenți, dar mai ales pentru mediu. Stagiul de practică efectuat la ECOarena le oferă studenților posibilitatea de a învăța despre traseul deșeurilor de la momentul preluării lor (de la persoanele fizice sau juridice),

read more